Nationalt

Naturfag har medvind

Der sker p.t. rigtig meget nationalt på naturfagsområdet. Jeg har her forsøgt at samle information om nogle af de vigtigste initiativer.

Astra

Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet. 

“I Astra brænder vi for at inspirere en ny generation af unge mennesker. En generation med stærke sciencekompetencer, der kan være med til at løse de mange udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede.” 

Mikkel Bohm, direktør for Astra

Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole.

Naturvidenskabsstrategi

Regeringen har i 2018 vedtaget en ny naturvidenskabsstrategi, som efterfølgende bør implementeres lokalt.

Erhvervsministeriet, undervisningsministeriet samt uddannelses- og forskningsministeriet har desuden vedtaget en teknologipagt.

Danske virksomheder leder i disse år med lys og lygte efter medarbejdere med digitale og teknologiske kompetencer. Ifølge en  analyse fra Højbjerre, Brauer og Schultz var der i 2017 ca. 33.000 jobopslag fra private virksomheder, hvor der blev søgt efter medarbejdere med kompetencer inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik (STEM). Det svarer til ca. hvert fjerde af alle opslåede job i den private sektor. Og det er i vækst.

Kilde: https://em.dk/nyheder/2018/04-24-teknologipagten-skydes-i-gang

Engineering/STEM

Arbejde med teknologi og STEM støttes bl.a. projektet Engineer the future og for folkeskolen engineering i skolen.

'Engineering' i undervisningen har flere fordele:

1. Det skaber muligheder for at arbejde med 'Åben Skole' og med de fællesfaglige fokusområder samt med temaerne 'Innovation og entreprenørskab'.

2. Det skaber en ramme, der gør det muligt at arbejde undersøgende med naturfag, hvilket styrker elevernes forståelse af fagene. Eleverne forstår bedre, når de 'arbejder med hænderne'.

3. Det er dokumenteret, at engineering-tilgangen er med til at øge elevernes motivation og interesse for naturfagene og de naturfaglige begreber, som de arbejder med.

4. Engineering i undervisnigen taler ind i de 4 naturfaglige kompetencer: Undersøgelses-, kommunikations-, modellerings- og perspektiveringskompetence.

5. Engineering-tilgangen medfører, at flere elever vil opleve at få succes med naturfagene. Når eleverne udarbejder forskellige type af løsninger, er der bredere succeskriterier end i traditionel undervisning.

Det første forsøgsarbejde har bl.a. udviklet en model for en engineering designprocessen samt en tilhørende didaktik.

Engineering i skolen består ud over udvikling af engineering-didaktik og kompetenceudvikling af besøgsordningen Book en ekspert. Herigennem kan du booke en ’skoletrænet’ ansat fra en ingeniør- eller teknologivirksomhed til at komme på besøg i din klasse, hvor de fortæller om deres arbejde og gennemfører en engineering-relateret aktivitet med eleverne.