Læringsnetværk (VFL)

Mål:

  • At gruppens medlemmer udvikler kompetencer og viden om VFL, så de kan inspirere, motivere og udvikle VFL-arbejdet på egen skole

  • At den enkelte deltager får sparring og støtte i rollen som VFL–ansvarlig

Der afholdes 5 årlige møder, som dels vil indeholde faglige oplæg, dels tage afsæt i de vejledningsproblematikker, de VFL-ansvarlige står i på egen skole.

Der anvendes aktionslæring som metode, således at hver enkelt løbende får sparring i forhold til egen aktuelle kontekst. Aktionslæringen skal desuden sikre, at der bliver handlet og fulgt op på det, der besluttes i netværket.

Konkrete mål for netværksarbejdet opstilles på skoleårets første møde. Målene evalueres i maj måned med henblik på at indlede arbejdet med mål for næste skoleårs netværksmøder.

Mødedatoer:

Læringsnetværk (VFL) 

12. september, 15.00 – 17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

23. oktober

VIA forum

 

23. januar, 15.00 – 17.00

Brørup M5

 

26. marts, 15.00  17.00

Nørbølling Kursuscenter

 

 

VIA forum