Bestilling af bus

Bestilling af bus

Informationsbrev om overgang til det nye bestillingssystem.

Mandag den 4. september 2017 får vi nyt bestillingssystem til busser.

Hent vejledninger som pdf:

Turbooking – Intro til vejledning institutioner

Turbooking – Vejledning

 

I skal nu benytte Turbooking
Alle institutioner som tidligere har benyttet booking af busser, har modtaget en mail med login-oplysninger. Hvis du ikke tidligere har booket buser, skal du kontakte Teknik & Miljø på buskorsel@vejen.dk og vi opretter dig i systemet. Der er kun et login pr. institution.

Om busserne
To rutebusser og to svømmebusser varetager den fleksible kørsel. Den fleksible kørsel er kørsel for skoler til undervisning ud af skolerne samt udflugter for daginstitutioner m.m. Busserne kan kun bookes på skoledage.

Busserne har 47 pladser med seler. Det er et krav og i alles interesse, at selerne skal anvendes.

Rutebusser
De to rutebusser kan bookes mellem den køreplanlagte del om morgenen fra ca. kl. 8.15 og til om eftermiddagen ca. kl. 13.45. Tider på skolerne for booking. Tiderne skal overholdes. Det drejer sig om ca. 6 timer på alle skoledage.

Svømmebusser
Svømmebusserne kan bookes, når de ikke er optaget af den allerede planlagte svømmekørsel. Busserne kan kun bookes til ture inden for kommunegrænsen og i tidsrummet fra kl. 7:30-16:30.

Booking
Bookingerne foregår efter først til mølle princippet. Ved manglende ledig kapacitet, skal skolerne og daginstitutionerne selv sørge for bestilling og betaling af anden bus. Det anbefales, at indhente flere tilbud.
Vi vil gerne opfordre jer til, at inden I forespørger om kørsel, har afklaret endelig destination og tidspunkter. Dette for at minimere efterfølgende ændringer.
Bemærk, at hvis der skal medtages bagage, skal det tilføjes i bemærkningsfeltet, da der skal påregnes ekstra tid til det.

Busserne kan bookes til ture i Vejen Kommune og uden for kommunegrænsen.

Ledig tid vil fremgå af Turbooking.
For at optimere brugen af busserne, kan der i nogen sammenhænge blive arrangeret samkørsel.
Ved fleksibel kørsel med skoler og børnecentre, benytter busserne skolernes -og børnecentrenes busstoppesteder for på- og afstigning. Der kan kun bestilles en tur pr. booking. Oplys gerne flere alternative datoer i bookingen, hvor I har mulighed for at komme på tur. Det giver os større mulighed for at efterkomme jeres ønske.

Afbestilling af ture
Ved aflysning af en tur, kan I bruge systemet indtil to hverdage før planlagt kørsel. Mindre end to hverdage, skal I kontakte Teknik & Miljø på buskorsel@vejen.dk.
Dog hvis turen skal afbestilles få timer inden kørsel, skal I tage kontakt til det firma, som turen er blevet booket hos – Papuga 75 38 10 22 eller Solveigs Taxi 20 27 56 66.

Forgæves kørsler m.m.
Vi oplever desværre nogle forgæves kørsler, hvor bestiller enten har glemt at afbestille turen eller helt har glemt at turen var bestilt. Turene kan være bestilt flere måneder i forvejen eller bestiller er måske ikke ansat længere. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I har fokus på, hvilke ture der er bestilt og i givet fald får turene aflyst, så andre kan få mulighed for at booke busserne.

Generelt
Er der spørgsmål til den fleksible kørsel eller øvrige bemærkninger, er I velkommen til at sende en mail til buskorsel@vejen.dk.

Eventuelle glemte sager i busserne opbevares en uge, hvorefter effekterne leveres til hittegodskontoret.


Nyttige telefonnr.

Vognmænd
Papuga                                7538 1022
Solveigs taxi                        2027 5666


Buskørsel – Teknik & Miljø
Susanne M. Jensen             7996 6231
Ole Jørgensen                    7996 6246