Tale- hørekonsulenter

Tale- hørekonsulenter

I Vejen Kommune er der fire tale-hørekonsulenter. Konsulenterne har samme arbejdsområde, men har hvert sit distrikt. Se distriktopdelingen for tale-høre konsulenterne.

Konsulenter arbejder med:

  • Specialpædagogisk bistand til børn og unge i alderen 0-18 år med vanskeligheder indenfor tale-, sprog- og høreområdet
  • Tale-hørepædagogisk bistand i form af rådgivning og vejledning af forældre og personale, samt direkte, periodevis taleundervisning.
  • Taleundersøgelse foretages efter indsendt indstillingsskema  eller henvendelse fra forældre, dagpleje, daginstitution, skole, sundhedspleje eller læge. Indstilling og henvendelse kan kun ske med forældres samtykke
  • Sparring om sprogvurderinger og sprogindsatser
  • Sprogtilegnelse og sprogindsatser – både i forhold til børn med særlige behov men også i forhold til det generelle sprogmiljø, som alle børn er en del af

De fire konsulenter er:

  • Tale-hørekonsulent Niels Peter Jønsson – Npj@vejen.dk tlf 7996 6293/ 3092 3339
  • Tale-hørekonsulent Birgit Borgwardt – Bibo@vejen.dk  tlf 7996 6291/ 3039 3349
  • Tale-hørekonsulent Lis Noer – Lino@vejen.dk tlf 7996 6294/ 3092 3337
  • Pædagogisk konsulent Majbritt Jensen – majen@vejen.dk tlf 61613813

Indstillingsskema Tale-høreteamet