Tale-høre Teamet

I Vejen kommune er der fem tale-hørekonsulenter og en tosprogskonsulent. Tale-hørekonsulenterne har samme arbejdsområde, men hvert sit distrikt. Tosprogskonsulenten dække 0-18 området i hele kommunen.

Se distrikt opdelingen for tale-høre konsulenterne

 

Tale-hørekonsulent:

 • Specialpædagogisk bistand til børn og unge i alderen 0-18 år med vanskeligheder indenfor tale-, sprog- og høreområdet
 • Tale-hørepædagogisk bistand i form af rådgivning og vejledning af forældre og personale, samt direkte, periodevis taleundervisning.
 • Taleundersøgelse foretages efter indsendt indstillingsskema eller henvendelse fra forældre, dagpleje, daginstitution, skole, sundhedspleje eller læge. Indstilling og henvendelse kan kun ske med forældres samtykke
 • Sparring om sprogvurderinger og sprogindsatser
 • Sprogtilegnelse og sprogindsatser – både i forhold til børn med særlige behov men også i forhold til det generelle sprogmiljø, som alle børn er en del af

 

Tosprogskonsulent:

 • Modtagelse og visitering af nyankomne flygtninge og migranter i den skolesøgende alder.
 • Udvikling og understøttelse af tosprogsindsatsen i Vejen Kommune på 0-18 årsområdet.
 • På dagtilbudsområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om tosprogede børns sproglige udvikling, pædagogiske indsatser og forældresamarbejde.
 • På skoleområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om pædagogisk/faglige tiltag i forhold til tosprogede børn samt vejledning vedr. tosprogede elever i overgangen til og i almenundervisningen.

 

De seks konsulenter er:

 • Teamkoordinator for tale-høreteamet Lis Noer – Lino@vejen.dk tlf 3092 3337
 • Tale-hørekonsulent Birgit Borgwardt – Bibo@vejen.dk  tlf 3039 3349
 • Tale-hørekonsulent - Signe Elnegaard - sigel@vejen.dk tlf 2134 6888
 • Tale-hørekonsulent - Ninna Klarlund Kramer - ninkr@vejen.dk tlf 2154 7796
 • Tale-hørekonsulent Christina Riis Andersen - cra@vejen.dk tlf 29213953
 • Tale-hørekonsulent Sofie Kej Johansen - sofjo@vejen.dk tlf. 2152 9484, pt på barsel
 • Tosprogskonsulent Dorte B. Andersen - doran@vejen.dk tlf. 2165 3681

Indstillingsskema Tale-høreteamet