Svend Erik Schmidt

Pædagogisk Udvikling 0-18 år

Send Digital Post til skoler
Mobil: 23 74 88 44

  • Udvikling af Varierende og Motiverende Læringsmiljøer
  • Udvikling af pædagogisk kvalitet i skoler og børnecentre
  • Oplæg og sparring
  • Tovholder netværk af læringsvejledere
  • Tovholder netværk Naturfag