Marianne Vestergaard Bruun

Trivselskonsulent – Skoler, Kultur & Fritid

Mobil: 20518678

E-mail: marvb@vejen.dk

 

  • Forebyggende trivselsindsatser
  • Tovholder på NADA
  • Sparring til team
  • Forældresamarbejde
  • Specialpædagogik
  • Praktisk pædagogisk vejledning
  • Relationskompetencer
  • Klasserumsledelse
  • Klassetrivsel/gruppetrivsel
  • Elevtrivsel