Margith Rahbek Dam

Mobil. nr. 2466 2361
E-mail: mard@vejen.dk

 • Deltager i styregruppen omkring ’Sammenhæng i overgange’

 • Vurdering For Læring

 • Literacy

 • Læsning og skrivning

 • Medkoordinator af netværk for læsevejledere

 • Afholder kurser for elever på 4. og 7. årgang, der er i ordblindevanskeligheder samt kurser for forældrene.

 • Arrangerer eksamensforberedende kurser for elever på 9. årgang, der er i ordblindevanskeligheder.

 • Tilbyder oplæg for personalet på Vejen Kommunes skoler om ordblindevanskeligheder, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den imødekommer eleverne.

 • Undervisning af pædagoger og lærer i anvendelse af læse- skriveteknologi, og hvordan denne teknologi kan implementeres i undervisningen.

 • Oplæg på forældrenetværksmøder. 

 • Vejledning og inspiration til undervisning af elever i ordblindevanskeligheder