Margith Rahbek Dam

Pædagogisk Udvikling – Sprog, Læsning og Ordblindindsats

Mobil: 24 66 23 61
Send Digital Post til skoler

  • Den kommunale ordblindeindsats
  • Procesfacilitator for Varierende og Motiverende Læringsmiljøer
  • Medtovholder af netværk for læsevejledere