Majbrit Jensen

Pædagogisk Udvikling – Sprog, læsning og Ordblindeindsats

Send Digital Post til skoler
Mobil: 61 61 38 13

  • Den kommunale ordblindeindsats
  • Procesfacilitator for Varierende og Motiverende Læringsmiljøer
  • Gennemfører tilsyn med hjemmeundervisning
  • Tovholder for Hjernen og Hjertet på skoleområdet
  • Tovholder af netværk for læsevejledere