Mads Skuldbøl Nielsen

Mob nr.: 30170855
E-mail: msni@vejen.dk

  • Udvikling af læringsmiljøet
  • Implementering af Aula.dk
  • Nye digitale læremidler
  • Digitaliseringsstrategien
  • IT-drift
  • Pædagogisk IT
  • Webansvarlig på www.læringforalle.nu