Lisbeth Warming

Lisbeth Warming


E-mail: lsw@vejen.dk

PLC drift

  • Vejlede i eksisterende bibliotekssystem
  • Deltage i følgegruppe vedr. udvikling af nyt bibliotekssystem
  • Implementere nyt system i foråret 2015
  • Deltage i SKI projektgruppe vedr. indkøbsaftale for biblioteksmaterialer

PLC udvikling

  • Fremme arbejdet på PLC i forhold til den nye bekendtgørelse
  • Nye digitale og analoge læremidler

PLC netværk

  • Ansvarlig for PLC netværksmøder
  • Samarbejde med netværk for IT- vejledere

Færdsel

  • Formidling af materialer til skolernes færdselsansvarlige