Lisbet Nørgaard

Mob nr.: 92432961

E-mail: lisno@vejen.dk

Tovholder på udvikling af læringsmiljøer:

Udviklingsforløb i dagtilbud og skole i forhold til udvikling og forankring:

  • Fleksible og dynamiske læringsmiljøer
  • Didaktiske og pædagogiske begrundede læringsmiljøer
  • Styrkebaserede læringsmiljøer
  • Projektorienterede læringsmiljøer

Læring:

  • Ansvarlig for netværket for læringsvejledere (VFL)
  • Læringsledelse
  • Elevinddragelse
  • Intensive læringsforløb og tranfer
  • Variation
  • Læringslyst