Lasse Roost Rasmussen

Lasse Roost Rasmussen

Mobil: 23 41 62 86
Send Digital Post til skoler

  • Playmaker på projekt Bevægelse er Vejen
  • Udvikling af læringsmiljøet med fokus på bevægelse
  • Samarbejde med foreningslivet – åben skole forløb
  • Inspiration til variation og bevægelse i undervisningen
  • Samarbejde med DGI – kompetenceforløb for lærere/pædagoger
  • Netværksmøder bevægelsesvejledere