Kirsten Dalegaard

Kirsten Dalegaard


Mob nr.: 30170857
E-mail: kd@vejen.dk

  • Sprog, læse- og skriveindsatsen
  • Literacy
  • Udvikling af læringsmiljøet
  • Skolereformen
  • Sammenhæng mellem dagtilbud og skole
  • Tilsyn med specialskoler
  • Diverse PPR-opgaver
  • Monitoreringsopgaver (opfølgning på test og prøver)
  • Supervision og sparring