Helle Toftegaard Eliasen

Helle Toftegaard Eliasen pædagogisk konsulent Dagtilbud & Skole

Mobil: 29669248

E-mail: htoe@vejen.dk

 • Implementering af ny dagtilbudslov – herunder styrket pædagogisk læreplan
 • Udvikling af børne- og læringsmiljø
 • Sparring i forhold til børns udvikling og det pædagogiske arbejde
 • Supporterer fælles faglige initiativer
 • Sammenhæng i overgange
 • Tilsynsdialoger på dagtilbudsområdet og de private institutioner
 • Kommunekontakt vedrørende pædagoguddannelsen
 • Administrator i forhold til Rambøll Hjernen og Hjertet
 • Medredaktør på læringforalle.nu
 • Deltagelse i diverse arbejdsgrupper vedrørende drift og implementering af nye praksisser
 • Sparringspartner for chefkonsulenter
 •  

  Ekspertise indenfor pædagogik – almen og special

  Ekspertise indenfor præmaturitet

  Ekspertise indenfor 0-2 års området

  Ekspertise indenfor  neuropædagogik

  Ekspertise indenfor forandringsledelse- og processer

  Ekspertise indenfor samskabelse mellem mennesker