Helle Toftegaard Eliasen

Helle Toftegaard Eliasen pædagogisk konsulent Dagtilbud & Skole

Mobil: 29669248

E-mail: htoe@vejen.dk

 

 • Implementering af ny dagtilbudslov
 • Udvikling af børne- og læringsmiljø
 • Sparring i forhold til børns udvikling og det pædagogiske arbejde
 • Supporterer fælles faglige initiativer
 • De styrkede pædagogiske læreplaner
 • Sammenhæng mellem dagtilbud og skole
 • Overgange
 • Tilsynsdialoger med dagtilbudsområdet og de private institutioner
 • Opfølgning og sparring ift. rapporter fra Rambøll Hjernen & Hjertet.
 • Faciliterer netværksgrupper
 • Kontaktperson til pædagoguddannelsen
 • Sparringspartner for chefkonsulenten