Helle Toftegaard Eliasen

Helle Toftegaard Eliasen pædagogisk konsulent Dagtilbud & Skole

Mobil: 29669248

E-mail: Send en mail til skoler

 • Implementering af lovgivning – herunder styrket pædagogisk læreplan
 • Udvikling af børne- og læringsmiljø
 • Sparring i forhold til børns udvikling og det pædagogiske arbejde
 • Supporterer fælles faglige initiativer
 • Sammenhæng i overgange
 • Tilsynsdialoger på dagtilbudsområdet og de private institutioner
 • Kommunekontakt vedrørende pædagoguddannelsen
 • Administrator i forhold til Rambøll Hjernen og Hjertet
 • Medredaktør på læringforalle.nu
 • Deltagelse i diverse arbejdsgrupper vedrørende drift og implementering af nye praksisser
 • Sparringspartner for chefer
 • Betjening af chefkonsulenter og chefer ift. det politiske arbejde:

Ekspertise

Pædagogik – almen og special

Præmaturitet

0-2 års området

Neuropædagogik

Forandringsledelse og processer

Facilitering