Gry Bastiansen

Gry Bastiansen udviklingskonsulent for specialundervisning og inklusion

Mob nr.: 24969457
E-mail: grba@vejen.dk

 • Specialundervisning og inklusion
 • Ansvarlig for visitation til specialbørnehaver og specialklasser
 • Ansvarlig for visitation til EGU og STU
 • Anerkendelse i praksis
 • Klasse- og læringsledelse
 • Positiv psykologi i daginstitution og skole
 • Arbejdsglæde – teamets arbejde med inklusion
 • Børn med eksplosiv adfærd
 • Klassetrivsel/gruppetrivsel
 • Udviklingsforløb i dagtilbud og skole
 • Forældresamarbejde
 • Alkoholpolitik på skoleområdet

Tovholder på arbejdsområder i folkeskolereformen:

 • Klasseledelse og relationsledelse
 • Specialundervisning