Trivselstjekket

Kursusnr.:

 

Kursustitel

Trivselstjekket

Målgruppe:

Medarbejdere i daginstitutioner og skoler

Mål:

At højne trivsel og læring og skabe inkluderende fællesskaber for alle børn

Indhold:

Trivselstjekket er et forløb, der har fokus på de redskaber, der giver trivsel på arbejdspladsen og i børnegruppen/klassen. Det er forløb som skoler, daginstitutionen kan sammensætte, så det passer lige ind i den konkrete praksis. Forløbet henvender sig til pædagoger, lærere, ledere og forældrene. Det er muligt kun at anvende dele af forløbet.

Det er inddelt i tre forløb, der hedder:

 1. Trivselstjek for voksne

 2. Trivselstjek for børn

 3. Trivselstjek for forældre

1. Trivselstjek for voksne

Her klædes medarbejdergruppen på til at skaber trivsel og arbejdsglæde hos sig selv, i teamet og organisationen.

Her er konkrete værktøjer til hvordan:

 

 • Den enkelte medarbejder undgår overbelastninger i arbejdslivet.

 

 • Den enkelte medarbejder får sine personlige styrker mere i spil og opnår større arbejdsglæde.

 

 • Teamet løser de daglige opgaver i forhold til de enkelte teammedlemmers styrker og derved kan opnå større arbejdsglæde.

 

 • Teamet arbejder med et ressourcestærkt sprog, der giver dem energi til at løfte de opgaver, der belaster i hverdagen som eksempelvis børn med særlige behov, mistrivsel grupper og forældresamarbejde.

 

 • Teamet arbejder med kollegial sparring.

 

 

Forløbet giver ledelsen nogle konkrete redskaber til efterfølgende at understøtte de tillærte metoder i praksis.

2. Trivselstjek for børn

Her klædes medarbejderne på til, hvordan de kan arbejde med gruppe-/klassetrivsel og hvordan de kan arbejde med trivslen for enkelte børn og unge.

 

Her gives konkrete redskaber at medarbejderne kan arbejde med:

 

 • Børn og unge, der er underkendte og mangler positive relationer til omgivelserne.

 

 • Eksplosiv adfærd hos det enkelte barn og i børnegrupper. Gennem et såkaldt bombekursus, lærer barnet/den unge at styre sit temperament i tæt samarbejde med omgivelserne.

 

 • Fokus på mangfoldighed i grupper, og hvordan man får børn og unge til at værdsætte sig selv og andre i forhold til den gruppestruktur de er en del af. Her er fokus på de 24 personlige styrker som et redskab, der kan højne selvværdet.

 

 • Styrkebaseret samtaleredskab til samtaler med børn og unge, der er i problemer. Dette redskab egner sig godt til den gruppe af unge, der ikke bliver erklæret uddannelsesparat.

 

Forløbet giver ligeledes ledelsen redskaber til, hvordan de kan støtte op om de tillærte metoder i praksis.

3. Trivselstjek for forældre

Forældreforedrag af 2 timer

 • I forbindelse med institutionens arbejde med trivselstjekket, tilbydes også forældreforedrag. Foredraget giver forældrene en forståelse af de redskaber institutionen/skolen anvender og støtter således op omkring forældresamarbejdet. Her får forældrene konkrete redskaber til, hvordan de kan få et nuanceret syn på børn og unges forskelligheder. Dette understøtter institutionens/skolens arbejde med inkluderende fællesskaber for alle.

Varighed:

Forløb 1 og 2 kan vare fra 6-12 timers undervisning alt efter, hvor meget af indholdet der ønskes. Forløb 3 vare fra 2 timer og tilbydes kun i forbindelse med forløb 1 eller 2.

Dato:

Forløbet kan rekvireres og tilbydes kun for hele personalegrupper ude på daginstitutionen eller skolen

Sted:

 

Undervisere:

 

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

 

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>