Relationsvejleder i skolen

Kursusnr.:

 AB1824

Kursustitel

Relationsvejleder i skolen

Målgruppe:

Lærere med en pædagogisk uddannelse af min. 3 års varighed

Mål:

At uddanne lærere til relationsvejledere i skolen.

De vil blive i stand til at give vejledning i skolen ud fra brug af videooptagelser af klasseledelse og  videoanalyse af filmene.

Deltagerne vil bl.a. tilegne sig viden om Marte Meo metoden og den nyeste forskning indenfor lærernes relationskompetence.  De vil få teknisk viden om brug af video, og de vil lære at analysere film fra skolen, så de bliver i stand til at give kvalificeret relationsvejledning i skolen.

Indhold:

Den nyeste forskning konkluderer, at lærernes relationskompetencer er afgørende for elevernes læring og trivsel. Når læreren ved brug af videoanalyse får viden om, hvilke elementer der er i dialogen, som virker udviklingsstøttende overfor eleverne, ser man, de får udviklet den positive relation til eleverne gennem refleksion over sin egen måde at møde eleverne på. Den gode relation mellem lærer og elev er nøglen til at skabe mere ro i klasserummet og bidrager til øget læringsmuligheder for eleverne. En lærer som forstår og bruger sin relationskompetence i mødet med eleverne, gør skoledagen lærerig, opnår hurtigere ro i timerne, og oplever selv at få mere arbejdsglæde.

I uddannelsen er vi inspireret af Marte Meo metodens brug af videoanalyse. Marte Meo er latinsk og betyder ”ved egen kraft”, hvilket henviser til, at vi alle har den medfødte kraft i os til at indgå i positive relationer. Metoden er en videometode, der tager afsæt i det der fungerer godt i samspillet, så den positive relation opbygges. Marte Meo metoden er tilpasset vejledning af lærere som ønsker at få værktøjer til relationel klasseledelse. Læreren får gennem videoklip mulighed for at få et bedre kendskab til sig selv og eleverne i klasserummet ved at se, hvad der fungerer godt i klasseledelsen og reflektere over dette sammen med kollegavejlederen.

Vi arbejder ud fra forskningen om positive relationers betydning for elevernes læring og  bogen: ”Trygg klasseledelse – i dialog med eleverne” af Sissel Holten.

Hver deltager vil i løbet af de 2 år skulle give minimum 5 vejledningsforløb.

Varighed:

Uddannelsen tager 2 år og afsluttes med et kursusbevis.

Der vil være vejledning om mandagen på Centret v. Østerbyskolen fra 12-14.

Vi mødes hver mandag fra kl. 12-14 i de første 3 uger, herefter er det hver 2. uge i resten af 1. halvår. I 2. halvår er det hver 2. uge, og i det 3. og 4. halvår er det hver 3. uge.

Man bør forvente at skulle bruge i gennemsnit ca. 2 timer ugentligt på uddannelsen.

Dato:

Mandag d. 13.8.18, d. 20.8.18 og d. 27.8.18 herefter hver 2. mandag fra kl. 12-14.

Sted:

Specialundervisningscentret v. Østerbyskolen

Undervisere:

Malene Baun Riis, Pædagogisk læringsleder og Marte Meo supervisor

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

Gry Bastiansen, grba@vejenkom.dk 24969457

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>