Opfølgning på kursus i læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder

Kursusnr.:

AB1904

Kursustitel:

 

Opfølgning på kursus i læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder

Målgruppe: 

Lærere og vejledere der tidligere har deltaget på et kursus i læse- og skriveteknologi.

Mål:

 

Målet er, at kursusdeltagerne bliver i stand til at medvirke til, at anvendelsen af læse- og skriveteknologi bliver en del af skolens kultur, så alle lærere ved, hvordan de understøtter elever i ordblindevanskeligheders læse- og skriveudvikling.

Målet er også, at kursusdeltagerne får viden om didaktik i forhold til undervisning med læse- skriveteknologi og i forhold til elevernes motivation og læringsmindset.

Indhold:

 

Kurset er en opfølgning på 4-dages kurserne i læse- og skriveteknologi. Der vil være fokus på inkluderende praksistiltag og den tilknyttede didaktik i forbindelse med anvendelsen af læse- og skriveteknologi.

Kursisterne skal arbejde med og reflektere over, hvordan den nye viden kan implementeres i praksis på egen skole.

Kurset veksler mellem praksisøvelser, oplæg og drøftelser. Mellem kursusgangene bliver der mulighed for at reflektere over egen praksis og afprøve i egen praksis.

Varighed: 

2 hele dage i februar – marts 2020

Dato:

 

Mandag 03.02.2020, kl. 09.00 - 15.00

Fredag 06.03.2020, kl. 09.00 - 15.00

Sted: 

Lindetorvet 2, 6600 Vejen, Torvesalen

Undervisere:

 

Helle Bonderup, VIA University College

Allan Madsen, OrdblindeLab

Arrangør: 

Dagtilbud og Skole

Kontaktperson: 

Majbrit Jensen

Bemærkninger:

Der er fuld forplejning på kurset.