Naturfag – et fag for de nysgerrige, Teknologidelen

Kursusnr.:

 AB1814

Kursustitel

Naturfag – et fag for de nysgerrige

Teknologidelen

Målgruppe:

Undervisere i naturfag

Mål:

At blive opdateret på den nyeste viden, arbejdsmetoder og tankegange indenfor faget og få dette anvendt i den daglige undervisning.

Indhold:

Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for natur/teknologi og naturfagene i udskolingen, hvor der arbejdes med kompetenceområderne for naturfagene:

 

  • Undersøgelser i naturfag

  • Modellering i naturfag

  • Perspektivering i naturfag

  • Kommunikation i naturfag

Der arbejdes især med undersøgelseskompetencen som kobles løbende til de øvrige kompetenceområder.

Derudover arbejdes der fagdidaktisk med følgende temaer:

  • Elevernes nysgerrighed og motivation

  • Fra hverdagssprog til fagsprog

  • Vurdering af læring i naturfagene

  • Progression i naturfagsundervisningen fra indskoling til udskoling

  • STEM og den nye nationale naturfagsstrategi

  • Sikkerhed

Undervisningen er praksisnær, og deltagerne vil kunne arbejde med det didaktiske stof i praksis. Dette kræver ikke et bestemt fagligt indhold i årsplanen men vil give øget indblik i elevernes udbytte af undervisningen.

Varighed:

En hel dag

Dato:

29. oktober fra 8.30 – 15.30

Sted:

Grønvangskolen, fysiklokalet

Undervisere:

Lektor Thomas Dyreborg Andersen, Metropol

 

Bag enhver dygtig underviser står en lærer, der har gjort et ekstraordinært godt stykke arbejde. Det gør der også bag vinderen af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen 2018.

Vinderen er lektor Thomas Dyreborg Andersen fra Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole.

”Jeg havde selv en fysik og kemilærer i 7. klasse, som virkelig kunne noget. Det er den klassiske historie om, at hvis man har haft en god lærer, så smitter det af,” siger Thomas Dyreborg Andersen.

Kilde Novonordisk fonden

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

 Jette Hildebrandt Andersen – jha@vejen.dk

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>