Modellering - udskolingen

Kursusnr.:

AB1937

Kursustitel:

Modellering, 7. - 10. klasse 

Målgruppe:

 

Matematiklærere i udskolingen

Mål:

 

Målet med dette kursus er, at deltagerne opnår god teoretisk og praktisk forståelse for modelleringskompetencen i matematik og hvad arbejdet med modellering kan bringe ind i undervisningen. 

Indhold:

 

Modellering er den ypperste form for åben og undersøgende tilgang til matematik og verden. Deltagerne vil blive præsenteret for en teoretisk model, der deler modelleringsprocessen op i de tre delprocesser estimering, konstruktion og forbedring. Der bliver lagt særlig vægt på estimering, da mod, vilje og evne til at estimere er en nøgle til få fremtidens voksne til at bruge matematikkens styrke. Deltagerne vil få mulighed for at arbejde med flere konkrete eksempler på modellering.

8.30 - 8.45 Velkomst og rammesætning, modellering hvorfor?

8.45 - 09.15 Matematik i det 21. århundrede

09.15 - 13.15 Modellering med Pernille Pind

13.15 - 14.00 Modellering i et samfundsperspektiv

14.00 - 15.30 Udarbejdelse af undervisningsforløb/mundtlige opgaver

Varighed: 

Kl. 8.30 - 15.00

Dato: 

14.01.2020

Sted: 

Nørbølling, Auditoriet

Undervisere: 

Jette Hildebrandt Andersen

Pernille Pind

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen

Bemærkninger:

 Medbring undervisningsmateriale og én device

Tilmelding

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)