Matematikløft - Matematikvejledere og ledere

Kursusnr.:

AB1951

Kursustitel:

 

Matematikløft - matematik med mening

Matematikvejledere og ledere

Målgruppe:

 

Matematikvejledere og en repræsentant fra ledelsen

Kurset er obligatorisk.

Mål:

 

Kurset er en del af kommunens store matematik satsning, hvor målet er at flere elever bliver gladere og dygtige til matematik og eleverne kan se en mening med matematikken.

Indhold:

 

Skolelederen er ansvarlig for at alle matematiklærere indgår aktivt i PLF i matematik i forhold til at

 • Have fokus på elevers læring i matematik

 • At kunne analysere og vurdere elevopgaver/test

 • At samarbejde på tværs af klasser/årgange

Hver skole udarbejder sin egen udviklingsplan for matematik. Skolerne opfordres til at udvikle/samstemme planerne i forbundne enheder.

Planen kan eksempelvis indeholder:

Kompetencetænkningens rammesætning af matematikundervisning.

 • Hvordan får vi alle lærere med?

 • Hvordan får vi alle elever med? Både de lavt præsterende og de højt præsterende.

 • Talenter (Er man opmærksom på de elever, der viser særlig talent/interesse for matematik)

 • Elever i matematikvanskeligheder (eksempelvis en plan for tjekke om eleverne opfylder opmærksomhedspunkterne)

 • Focuspunkter for det næste halve år – justeres løbende i udviklingsplanen 

Andre relevante perspektiver

 • Hvordan kan den åbne og undersøgende tilgang til matematikundervisning blive en naturlig del af matematik?

 • Hvordan deler og implementere vi den viden matematiklærerne får fra de forskellige kurser?

 • Vurdering, feedback, test m.m. (har skolen en plan for test udover de nationale test)

Deltagelse i matematikkonkurrencer eks. Kænguruen, Nordisk matematikkonkurrence, etc.

Varighed: 

2 dage samt mellemliggende arbejde

Dato og Sted:

 

29. oktober 2019, kl. 8.30 – 14.30, Områdekontoret Brørup

3. marts 2020, kl. 8.30 – 14.30, Nørbølling Kursuscenter

Underviser: 

Rune Hansen

Pernille Pind

Arrangør: 

Dagtilbud og skole

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk, 29101980

Bemærkninger:

Dette kursus er obligatorisk for matematikvejledere samt en ledelsesrepræsentant

Klik her for at tilmelde dig >>> 

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)