Legepatruljekursus

Kursusnr.:

AB1908

Kursustitel:

 

Legepatruljekursus – kursusdag for nye og nuværende legepatruljeelever + tovholderlærer.

Målgruppe: 

Kurset er for nuværende og nye legepatruljer og for tovholderlærer. Der kan komme fra 4 – 10 elever fra hver skole + tovholderlærer.

Mål:

 

Legepatruljen skal skabe fysisk aktiviteter for alle skolebørn i frikvartererne gennem leg og bevægelse udendørs. Det sker med de ældste elever som igangsættere for de yngre. På kursusdagen uddannes elever fra 5. – til 7. klassetrin til legepatruljer på et kursus tilrettelagt af Dansk Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal legepatruljen fungere som forbilleder for yngre skolekammerater, hvor de inspirere de yngste elever til at få gang i legen.

Indhold:

 

Eleverne skal have en leg med fra hver skole+ en ekstra leg med hvis andre skoler har leget deres 1. leg.

Nye/gamle lege introduceres fælles og i mindre grupper. Der udveksles erfaringer legepatruljerne imellem, hvordan gør I når … udfordringer og succeser.

Varighed:

Forplejning:

4 timer

Der vil blive serveret en sportsbolle, frugt og kildevand til deltagerne.

Dato:

 

Tirsdag den 10. - eller torsdag den 12. september  2019

Fra Kl. 9 til 13

Sted: 

Brørup Hallerne, Byagervej 3, 6650 Brørup

Deltagerbetaling

Legepatruljedagene er gratis for skolerne i år.

Undervisere: 

Ann-Karina Overlade fra Dansk Skoleidræt

Arrangør: 

Dagtilbud og Skole

Kontaktperson:

 

Bodil Hjortlund, tilmelding til bh@vejen.dk, Dagtilbud og Skole

Tlf.  79966286 senest den 3. juni 2019

Bemærkninger:

 Tilmeld din skole til en af kursusdagene