Læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder

Kursusnr.:

 AB1807

Kursustitel

Læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder

Målgruppe:

Lærere der underviser elever i ordblindevanskeligheder og læse- og matematikvejledere.

Mål:

Du bliver i stand til at:

 

  • Reflektere over brugen af it-baserede læremidler

  • Planlægge læringsforløb med inddragelse af it-baserede læremidler eller læse- og skriveteknologi

  • Vejlede om udvælgelse og anskaffelse af relevant læse- og skriveteknologi

  • Vejlede om muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse

Reflektere over betydningen af implementering og udvikling af it-baserede undervisnings- og støttetiltag

Indhold:

Der arbejdes med:

 

  • It-baserede læremidler

  • Læse- og skriveteknologier

Muligheder for behov og særlig undervisningstilrettelæggelse

Dato og sted:

Kurset foregår fredagene 28.9., 2.11., 9.11. og 7.12.

Undervisere:

Helle Bonderup m.fl. fra VIA University College

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

Kirsten Dalegaard

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>