Læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder, Pd-modul

Kursusnr.:

 AB1808

Kursustitel

Læse- og skriveteknologi for elever i ordblindevanskeligheder

Pd-modul

Målgruppe:

Læsevejledere og matematikvejledere

Mål:

Du bliver i stand til at:

 

  • Reflektere over brugen af it-baserede læremidler

  • Identificere behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave- og skriveprocesser i uddannelse, beskæftigelse eller privatliv

  • Planlægge læringsforløb med inddragelse af it-baserede læremidler eller læse- og skriveteknologi

  • Vejlede om udvælgelse og anskaffelse af relevant læse- og skriveteknologi

  • Vejlede om muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse

  • Reflektere over betydningen af implementering og udvikling af it-baserede undervisnings- og støttetiltag

Indhold:

På modulet får du indsigt i relevant viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi.

Du arbejder med:

  • It-baserede læremidler

  • Læse- og skriveteknologier

  • Muligheder for behov og særlig undervisningstilrettelæggelse

Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

Dato og sted:

Studiestart uge 2 i 2019 – 6 uger – afbrudt af en uges ferie i uge 7. Opgaveaflevering – 12 sider- fredag i uge 8.

Undervisere:

Helle Bonderup m.fl. fra VIA University College

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

Kirsten Dalegaard

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>