Folkeskolens obligatoriske prøver - Kulturfagene

Kursusnr.:

AB1925

Kursustitel: 

Folkeskolens obligatoriske prøver i kulturfagene

Målgruppe: 

Udskolingslærere der underviser i historie, kristendomskundskab eller samfundsfag.

Mål:

 

At skabe et fælles udgangspunkt for undervisningen frem mod prøven samt for processen før, under og efter prøveafholdelsen.

Ligeledes vil det give faglærerne og fagteamet mulighed for at holde sig opdateret i deres respektive fag.

Indhold:

 

Dette kursus har fokus på den enkeltfaglige prøve med selvvalgt problemstilling i de tre kulturfag – historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Der sigtes efter at gennemgå de bestemmelser og retningslinjer som prøvevejledningen udstikker, herunder vil der gennem kurset blive givet særligt vægt på delementerne opgivelser, problemstilling, kilder, andre udtryksformer og kulturteknikker samt lærerstillede spørgsmål, endelig vendes også hvordan man vurderer i prøvesituationen.

Selve kurset vil være oplæg fra instruktør, med enkelte læringsaktiviteter og korte gruppearbejder, samt erfaringsudveksling.

Varighed: 

3 timer

Dato: 

Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 14.00 – 17.00 Bemærk ændret dato

Sted: 

Rødding Skole

Underviser:

 

Lasse Hollbaum Vinther, UC SYD, Center for undervisningsmidler

 

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk

Bemærkninger:

Kurset er gratis for såvel efterskoler som folkeskoler.

Kurset er obligatorisk for udskolinger.

 

Klik her for at tilmelde dig >>> 

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)