Folkeskolens obligatoriske prøver i matematik

Kursusnr.:

AB2042

Målgruppe:

 

Udskolingslærere der underviser i matematik

Obligatorisk for alle udskolinger

Mål:

 

At skabe et fælles udgangspunkt for undervisningen frem mod eksamen samt for processen før, under og efter eksamensafholdelsen.

Ligeledes vil det give faglærerne og fagteamet mulighed for at holde sig opdateret i deres respektive fag.

Ramme/Politisk strategi:

Uddannelsesparathed

Indhold:

 

Få styr på de mundtlige og skriftlige prøver i matematik og bliv opdateret på de nyeste bestemmelser og tiltag fra UVM. 

Der vil være plads til erfaringsudveksling og inspiration i løbet af kurset. Medbring gerne eksempler på prøvespørgsmål til den mundtlige prøve.

Ved mange tilmeldinger fra 10. kl, deles en del af undervisningen op i lærere, der underviser i h.h.v. 9. og 10. kl.

Varighed:

3 timer

Dato: 

Fredag den 15. januar 2021, kl. 09.00 – 12.00

Sted: 

V10, Askov Vej 7, 6600 Basen

Undervisere:

 

Ralf Jøker Dohn, lærer Østerbyskolen og beskikket censor

Tina Mielke Ravn, lærer Grønvangskolen

Lars Bischoff, lærer V10 og beskikket censor

Rikke Marloth, lærer V10

Jette Hildebrandt Andersen, Vejen Kommune 

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk

Bemærkninger:

Kurset er gratis for såvel efterskoler som folkeskoler. 

Kurset er obligatorisk for udskolinger. 

Klik her for at tilmelde dig

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)