Folkeskolens obligatoriske prøve i naturfag

Kursusnr.:

AB2041

Målgruppe:

 

Udskolingslærere der underviser i naturfag.

Obligatorisk for alle udskolinger

Mål:

 

At skabe et fælles udgangspunkt for undervisningen frem mod eksamen samt for processen før, under og efter eksamensafholdelsen.

Ligeledes vil det give faglærerne og fagteamet mulighed for at holde sig opdateret i deres respektive fag.

Ramme/Politisk strategi:

Uddannelsesparathed

Indhold:

 

Få styr på den fællesfaglige naturfagsprøve og bliv opdateret på de nyeste bestemmelser og tiltag fra UVM.

Der vil være plads til erfaringsudveksling og inspiration i løbet af kurset. Medbring gerne eksempler på fællesfaglige undervisningsforløb samt evt. elevernes problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål.

De fællesfaglige undervisningsforløb skal ses i sammenhæng med den fagopdelte undervisning i de enkelte naturfag, og hvert fællesfaglige fokusområde skal formuleres på baggrund af mindst to af følgende kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.

  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.

  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

De fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaserede, de skal kunne rumme flere forskellige problemstillinger og rumme muligheder for, at eleverne arbejder inden for naturfagenes kompetenceområder.

Problembaseret undervisning er her karakteriseret ved, at:

  • Eleverne er medbestemmende ift. valg af et afgrænset naturfagligt område. 

  • Eleverne belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede naturfaglige område. 

  • Eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til problemstillingen.

  • Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i forløbet.

Varighed: 

3 timer

Dato:

 

Onsdag den 27. januar 2021

Kl. 14.00 – 17.00

Sted: 

Grønvangskolen, Jakob Gades Allé 16, 6600 Vejen

Undervisere:

 

Julius Svendsen, lærer Grønvangskolen

Jette Hildebrandt Andersen, Vejen Kommune 

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk

Bemærkninger:

Kurset er gratis for såvel efterskoler som folkeskoler.

Kurset er obligatorisk for udskolinger

Materiale vedr. dette og seneste års kurser findes her.

Bemærk desuden mappen med lærerstillede spørgsmål, hvor I kan inspirere hinanden. 

Klik her for at tilmelde dig

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)