Folkeskolens obligatoriske prøve i dansk

Kursusnr.:

AB2040

Målgruppe:

 

Udskolingslærere der underviser i dansk

Obligatorisk for alle udskolinger

Mål:

 

At skabe et fælles udgangspunkt for undervisningen frem mod prøven samt for processen før, under og efter prøveafholdelsen.

Ligeledes vil det give faglærerne og fagteamet mulighed for at holde sig opdateret i deres respektive fag.

Ramme/Politisk strategi:

Uddannelsesparathed

Indhold: 

Få styr på de mundtlige og skriftlige prøver i dansk og bliv opdateret på de nyeste bestemmelser og tiltag fra UVM. 

Varighed: 

3 timer

Dato: 

Onsdag 20. januar, kl. 14.00 – 17.00

Sted: 

Nørbølling Kursuscenter, Auditoriet

Undervisere: 

Hirma Ljeskovica Bektas, lærer og beskikket censor

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen, jha@vejen.dk

Bemærkninger:

Kurset er gratis for såvel efterskoler som folkeskoler.

Kurset er obligatorisk for udskolinger. 

Klik her for at tilmelde dig

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)