Faglig læsning - om at læse med forståelse, mellemtrinnet

Kursusnr.:

AB1954

Kursustitel: 

Faglig læsning - om at læse med forståelse, mellemtrinnet

Målgruppe: 

Matematiklærere på mellemtrinnet samt læsevejledere

Mål:

 

At opnå viden om og kompetencer i at arbejde med sprog og fagliglæsning i matematik.

Indhold:

 

I en ny forskningskortlægning fra 2019 understreges det, at sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. I kortlægningen peges der desuden på, at der er en stor sandsynlighed for, at elever med svage sprogkompetencer har svært ved matematik. 

Der er således tale om en sammenhæng mellem elevers sprog- og læsekompetencer og deres fremgang i matematik. Dette skyldes ikke mindst koblingen mellem sprogforståelse, læseforståelse og den tiltagende tekstmængde i matematikbøger og problemløsningsopgaver. 

Elementært kære Watson”, fristes man til at sige, men hvad skal man være opmærksom på, og hvordan kan man gribe det an? 

Kurset har derfor fokus på:

  • Hvad vil det sige at læse med forståelse?

  • Hvordan kan man arbejde med at støtte elevernes sprog- og læseforståelse i matematik?

  • Hvilke elementer kan være relevante at inddrage, når eleverne skal skabe mening i det de læser? 

Varighed: 

En dag

Dato: 

8. oktober, kl. 09.00 - 15.00

Sted: 

Nørbøllingkursuscenter, Mødelokale B

Underviser: 

Michael Wahl Andersen, lektor Københavns Professionshøjskole

Arrangør: 

Dagtilbud og skole, Vejen Kommune

Kontaktperson: 

Jette Hildebrandt Andersen

Bemærkninger:

 

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se hvem der er tilmeldt (kræver vejenskoler.dk login)