Eksamen i naturfag, et eksempel og bedømmelsespraksis

Kursusnr.:

 AB1828

Kursustitel

Eksamen i naturfag, et eksempel og bedømmelsespraksis

Målgruppe:

Naturfagslærere i udskolingen

Mål:

Om formiddagen:

At afprøve et forløb om bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.

Om eftermiddagen:

Formålet er at sikre en ensartet vurdering af elevernes naturfaglige kompetence til sommerens prøve

Indhold:

Om formiddagen:

Lærere fra Bække Skole og Grønvangskolen har i samarbejde med folkene på Poul la Cour udarbejdet flere undervisningsforløb om emnet bæredygtig energiforsyning. Det er en forudsætning, at læreren selv har afprøvet forløbet inden besøget med klassen.

Eksemplerne er velegnet til det fælles fokusområde, bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Og kan således indgå som opgivelse til eksamen.

Om eftermiddagen:

Med afsæt i formiddagens program, får du input til elevernes udarbejdelse af naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. Desuden vil du blive opdateret på bekendtgørelsens krav til fællesprøven og få hjælp til samarbejdet med fagteam og med censor, herunder arbejdet med uddybende spørgsmål.

Du vil få konkrete undersøgelser og modeller med hjem samt eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål, som kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Vurdering af de naturfaglige kompetencer vil også blive belyst ud fra konkret elevmateriale.

Alt, som vedrører det formelle og det praktiske i den fællesfaglige undervisning og ved prøven, vil du være skarp på efter kurset!

Varighed:

En hel dag

Dato:

 29. august fra 8.30 – 15.00

Sted:

Poul la Cour Museet

Undervisere:

Poul la Cour Museet

Lektor Ulla Linderoth

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

 Jette Hildebrandt Andersen – jha@vejen.dk

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>