Edison lærercamp

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise på en større messe.
Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.

Kursusnr.:  AB1806
Kursustitel  Edison lærercamp
Målgruppe: Undervisere på 6. og 7. klassetrin, samt andre med interesse for  arbejde med innovation.
Mål: Formålet med lærercampen er at give lærerne lyst og mod til at facilitere Edisonprojektet og evt. andre innovationsforløb.
Indhold: Deltagerne bliver klædt på til at kunne arbejde struktureret med kreativitet, ideudvikling og innovation.På førstedagen laves der et koncentreret undervisningsforløb, hvor deltagerne selv skal igennem et mini-idégenereringsforløb i stil med det, eleverne skal gennemføre.På andendagen arbejdes der blandt andet med pædagogiske og didaktiske tilgange til forløbet, og samtidigt vil det nye materiale, som er udarbejdet til årets tema, blive præsenteret. Derudover klædes lærerne på med praktiske informationer om projektets forløb mv.
Varighed:  2 dage
Dato:  Den 10. og 11. september fra 9.00 – 15.00
Sted:  Nørbølling Kursuscenter, Bromindevej
Undervisere:  Mindthefuture
Kontaktperson:  Jette Hildebrandt Andersen – jha@vejen.dk
Bemærkninger:  Kursister fra andre kommuner er velkomne – tilmelding til ovennævnte  kontaktperson. Pris kr. 1.500,-

Hold dig opdateret omkring Edison her

Bemærk: forvaltningen arrangerer ikke elevcamps.

Vigtige datoer:

Event Sted Tidspunkt
Den kommunale finale Gesten idrætscenter Onsdag den 7. november
Awarden Fredericia, Messe C  

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>