Digital produktion og didaktisk design

Kursusnr.:

 AB1809

Kursustitel

Digital produktion og didaktisk design

(5 ETSC point)

Målgruppe:

Alle lærere

Mål:

Formålet med valgmodulet ”Digital produktion og didaktiske designere” er at give indsigt i og erfaringer med digital produktion. På valgmodulet sættes der fokus på didaktisk design, som åbner for forskellige grader af de lærendes deltagelse og ansvar i relation til fag og tværfaglige læreprocesser, evaluering og kreativitet.

Indhold:

I modulet arbejder du med kombinationer af teorier og modeller inden for digital produktion og didaktisk design, som bringer praksiserfaring i tæt samspil med refleksion og viden: didaktisk design, de lærende som didaktiske designere, videnledelse, videndeling, kollaborativ læring, selvstyring og evalueringer som læringspraksis.

Læs yderligere beskrivelse her:

http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/ikt-laering/indhold/digital-produktion-didaktiske-designere/

Varighed:

Tre face-to-face seminarer

Ud over de tre face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Der optages max. 18 studerende på modulet

Dato:

22. januar 2019, Nørbølling Kursuscenter

6.marts 2019, Områdekontor Brørup

9. april 2019, Områdekontor Brørup

Sted:

 Ved 12 tilmeldte oprettes holdet i Vejen

Undervisere:

Birgitte Holm Sørensen (AAU) og Karin Levinsen (AAU)

Arrangør:

Aalborg Universitet i samarbejde med Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

 Jette Hildebrandt Andersen – jha@vejen.dk

Bemærkninger:

 Forhåndstilmelding via nedennævnte link i oktober/november foretages den endelig tilmelding ved Aalborg Universitet

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>