De matematiske kompetencer i standpunktskarakterer og ved eksamener

Kursusnr.:

 AB1821

Kursustitel

De matematiske kompetencer i standpunktskarakterer og ved eksamener

Målgruppe:

Matematiklærere i udskolingen

Mål:

Kurset består af tre dele: karaktergivning, tendenser i de skriftlige prøver og mundtlighed i dagligdagen og til den mundtlige prøve.

Indhold:

Karaktergivning

Hvordan giver vi retvisende og fair karakterer i matematik i 8.-10. klasse? Det har fået en stigende betydning ikke mindst efter indførelsen af Folkeskolens Afgangseksamen. Vi vil se på, hvilke regler der er for karaktergivningen, hvordan vi opsamler data til at kunne give karakterer både i skriftlig og mundtlig matematik, og hvordan vi løbende kan evaluere elevernes kompetencer, færdigheder og viden.

Målet er, at deltagerne får udarbejdet en evalueringsopgave til en eller to matematiske kompetencer.

Tendenser i de skriftlige prøver

Vi gennemgår de sidste to års prøver med fokus på, hvilke matematiske kompetencer der prøves i og hvordan. Vi skal have fokus på matematisk læsning og skrivning, modellering og ræsonnementer. Desuden vil vi arbejde med de nye krav til anvendelse af digitale værktøjer (hjælpemiddelkompetencen). Deltagerne vil få et femsiders skrift til egen evaluering af prøven maj 2018.

Målet er, at deltagerne får samlet et antal enkeltopgaver fra forskellige års prøvesæt og dermed sætte fokus på en eller to matematiske kompetencer.

Mundtlighed i dagligdagen og til den mundtlige prøve

Vi vil arbejde med reglerne for prøveoplæg og se på det gode prøveoplæg. Hvordan får vi det mundtlige arbejde med i dagligdagen? Hvordan får vi de matematiske kompetencer til at få den centrale plads ved prøven?

Målet er, at deltagerne får udarbejdet et eksemplarisk mundtligt prøveoplæg.

Varighed:

En hel dag

Dato:

21. august kl. 9.00 - 15.00

Sted:

Områdekontoret Brørup

Undervisere:

Klaus Fink, konsulent i Danmarks Matematiklærerforening, beskikket mundtlig og skriftlig censor.

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

 Jette Hildebrandt Andersen – jha@vejen.dk

Bemærkninger:

Diverse matematikmaterialer

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>