Børn og unge med eksplosiv adfærd

Kursusnr.:

 AB1826

Kursustitel

Børn og unge med eksplosiv adfærd

Målgruppe:

Pædagoger og lærere i dagtilbud og skole.

Mål:

At tackle udadreagerende adfærd hos børn og unge

Indhold:

Mange lærere og pædagoger møder store udfordringer og føler sig indimellem afmægtige, når de møder særligt temperamentsfulde børn og unge. Dette kursus handler om udadreagerende børn og de fællesskaber som disse børn er en del af. Kurset bygger på relationsteorier, neuropsykologi og positiv psykologi og deltagerne får indsigt i, hvorfor nogle børn er særligt temperamentsfulde og hvordan deres temperament kan styres. Deltagerne præsenteres for et ”Bombekursus”, der kan bruges af alle børn og unge. Ud fra en let tilgængelig metode, lærer barnet at styre sin ”temperamentsbombe” samtidig med, at der arbejdes med de miljøer barnet færdes i.

Kursusdeltagerne får et praksisnært og konkret redskab med hjem, der er enkelt at anvende i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at arbejde med metoden i institutionen.

Varighed:

Seks timer

Dato:

 Den 3. oktober 2018 fra 9.00-15.00

Sted:

 Områdekontoret i Brørup lokale M5

Undervisere:

Gry Bastiansen konsulent for specialundervisning og inklusion

Arrangør:

 Vejen Kommune Dagtilbud og skole.

Kontaktperson:

Gry Bastiansen, grba@vejenkom.dk 24969457

Bemærkninger:

 

Klik her for at tilmelde dig >>>

Se allerede tilmeldte her >>>