Skoler

 

Siden er under  opdatering med de nye kurser for skoleåret 2021-22

 

Matematikløft

 Uddannelsesparathed

Fælles 0 - 18 år

Andet

Psykologenheden

Psykologenheden tilbyder en række kurser og oplæg til samarbejdspartner.

Se tilbudene her

Kurserne/oplæggene, som har en varighed på 1-3 timer, bliver aftalt ad hoc og foregår typisk ude på skolen/børnecentret.

 

UC Syd kompetenceudvikling

Hvert forløb udbydes med to moduler, et i efteråret 2020 og et i foråret 2021. De enkelte skoleleder må sammen med deres medarbejdere vurdere om de skal have et eller to moduler.

Der afholdes kompetencemålsprøve i juni 2021.

Forløbene udbydes både i Esbjerg og Haderslev og vi vurderer efter tilmeldingsfristen, hvor det oprettes, det afhænger af antal tilmeldte på de enkelte steder. 

Tilmeldingsfristen for alle aktiviteter er 1/5-2020

I nedenstående skema kan I se hvilke fag, der udbydes frem til 2025.

De vil blive udbudt med tilmelding løbende på vores hjemmeside: https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen

 

Skoleår

Fag 1

UV-dag

Fag 2

UV-dag

Fag 3

UV-dag

20/21

Natur og teknologi

tirsdag

Kristendom

fredag

Billedkunst

torsdag

21/22

Dansk

 

Fysik/kemi

 

Idræt

 

22/23

Engelsk

 

Geografi

 

Håndværk og design

 

23/24

Historie, Samfundsfag

 

Biologi

 

Musik

 

24/25

Matematik

 

Tysk

 

Madkundskab

 

Kompetenceudviklings tilbud fra VIA 

Undervisningskompetence  Se listen med fag og tidpunkter