Skoler

Sidste frist for tilmelding er den 15. juni 2018 kl. 12.00, herefter vil deltagerne få besked og hjemmesiden opdateres i forhold til ledige pladser m.m.

Der mangler dato på enkelte af kurserne, disse påføres så snart vi har besked underviserne.

Har du spørgsmål så kontakt Jette Andersen, jha@vejenskoler.dk, mobil 29101980

Kurser for alle

Børnehaveklassen

Dansk

Matematik

Læse- og skriveteknologi 

4 dages kursus(få ledige pladser)

Pd-modul (6 uger med fuldtidstudie og eksamen) (Ledige pladser)

Natur/teknologi og naturfag

Tværfaglige forløb

Inklusion og AKT

Innovation

IT-området

Den åbne skole

Legepatrulje

Psykologenheden

Kurserne/oplæggene, som har en varighed på 1-3 timer, bliver aftalt ad hoc og foregår typisk ude på skolen/børnecentret.

Ønsker du at høre noget mere, så kontakt psykologen, som  står for det efterspurgte oplæg/kursus. (Kan ses under det enkelte kursus)

 

Kompetenceudvikling udenfor kommunen

UC Syd kompetenceudvikling