Skoler

Kompetenceudvikling for skoleåret 2019/20 er klar.

Sidste frist for tilmelding var den 16. maj og kursisterne har nu fået besked, om de er optaget på kursus. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig de kurser, hvor der står ledige pladser.
Ved tilmelding efter den 16. maj er man velkommen til at kontakte undertegnede såfremt man er i tvivl.

Ved tilmelding skal din vejen.dk mail anvendes.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til Jette Hildebrandt Andersen.

Alle kurser er plottet ind i denne kalender.

 

Fyraftensmøder

Kurser for alle

Praktisk-musiske fag

Folkeskolens obligatoriske prøver (obligatorisk for alle udskolinger)

Dansk

Matematik

Læsevejledere

Læse- og skriveteknologi 

Natur/teknologi og naturfag

Innovation

IT-området

  • Aula

  • Kodning Micro:bit, Scratch m.m., en dag - er gennemført

Legepatrulje

Psykologenheden

Psykologenheden tilbyder en række kurser og oplæg til samarbejdspartner.

Se tilbudene her

Kurserne/oplæggene, som har en varighed på 1-3 timer, bliver aftalt ad hoc og foregår typisk ude på skolen/børnecentret.

Kompetenceudvikling udenfor kommunen

UCL's kursuskatalog, øvrige kurser og eftervidereuddanelsestilbud fra UCL

UC Syd kompetenceudvikling

Dansk:

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/dansk-1-6-klasse

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/dansk-4-10-klasse

Engelsk:

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/engelsk-1-6-klasse

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/engelsk-4-10-klasse

Musik:

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/musik

Tysk:

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen/tysk

 

Diverse kurser i undervisning og pædagogik

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/kurser-i-undervisning-og-paedagogik#?cludoquery=*&cludoEducationProgram=Kurser%20i%20Undervisning%20og%20p%C3%A6dagogik&cludopage=1

 

Kurser i håndværk og design/sløjd

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/kurser-i-handvaerk-og-designslojd#?cludoquery=*&cludoEducationProgram=Kurser%20i%20h%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design/sl%C3%B8jd&cludopage=1