Skoler

Sidste frist for tilmelding var den 15. maj. Alle skulle nu have fået besked om optagelse eller aflysning.

Der er ledige pladser på hovedparten af kurserne, derfor er tilmelding stadig åben. Man kan dog ikke forvente at få besked om optagelse umiddelbart efter. Ved eftertilmelding til kurset, er man velkommen til at kontakte Bodil Hjortlund eller Jette Hildebrandt Andersen for at få en bekræftelse.

Alle modtager en kalenderinvitation, hvor tid og sted fremgår. Det er også her man vil blive orienteret om ændringer af tid og sted.

Obs. Frist for tilmelding til UC Syds forløb er den 1. maj - se nederst på siden

Har du spørgsmål så ring eller skriv til Jette Hildebrandt Andersen.

Alle kommunale kurser er lagt ind i denne kalender.

Fyraftensmøder

Matematikløft

 

Læringsmiljøer

PD-moduler

Trivsel

Uddannelsesparathed

Eksamenskurser

Fælles 0 - 18 år

Andet

Rekvirerede kurser

 

Psykologenheden

Psykologenheden tilbyder en række kurser og oplæg til samarbejdspartner.

Se tilbudene her

Kurserne/oplæggene, som har en varighed på 1-3 timer, bliver aftalt ad hoc og foregår typisk ude på skolen/børnecentret.

 

UC Syd kompetenceudvikling

Hvert forløb udbydes med to moduler, et i efteråret 2020 og et i foråret 2021. De enkelte skoleleder må sammen med deres medarbejdere vurdere om de skal have et eller to moduler.

Der afholdes kompetencemålsprøve i juni 2021.

Forløbene udbydes både i Esbjerg og Haderslev og vi vurderer efter tilmeldingsfristen, hvor det oprettes, det afhænger af antal tilmeldte på de enkelte steder. 

Tilmeldingsfristen for alle aktiviteter er 1/5-2020

I nedenstående skema kan I se hvilke fag, der udbydes frem til 2025.

De vil blive udbudt med tilmelding løbende på vores hjemmeside: https://www.ucsyd.dk/videreuddannelsen/undervisning-og-paedagogik/enkeltfag-fra-laereruddannelsen

 

Skoleår

Fag 1

UV-dag

Fag 2

UV-dag

Fag 3

UV-dag

20/21

Natur og teknologi

tirsdag

Kristendom

fredag

Billedkunst

torsdag

21/22

Dansk

 

Fysik/kemi

 

Idræt

 

22/23

Engelsk

 

Geografi

 

Håndværk og design

 

23/24

Historie, Samfundsfag

 

Biologi

 

Musik

 

24/25

Matematik

 

Tysk

 

Madkundskab

 

Kompetenceudviklings tilbud fra VIA 

Undervisningskompetence  Se listen med fag og tidpunkter