Videreudvikling af udemiljøet ved naturvejleder

Kompetenceudvikling ift.

  • Læreplanstemaet ” Natur, Udeliv og Science”
  • 21. århundredes kompetencer

Form

Alle institutioner tilbydes praksisnær fagligt samvær med naturvejleder Rikke 2x1 uge i løbet af 2021 og indtil marts 2022.

Indhold

Planlægges af lederne sammen med Rikke. Fokus på det skabende, undersøgende og udforskende barn.

Deltagere

Alle Dagtilbud – pædagogiske medarbejdere

Læs mere om Rikke her

Se film om mikro forskermetoden