PD modul Sprogpædagogik og sprogindsatser

Kompetenceudvikling ift.:

At kvalificere og videreudvikle sprogpædagogiske indsatser med afsæt i relevant viden og metode.

Form:

Afholdelsesform er som deltidsstudie, der ligger mellem 3 marts - 16 juni 2022.

Forløbet bliver afholdt på Nørbølling Kursuscenter med undervisere fra UC Lillebælt. 

Bemærk: Deltagerne kan søge midler igennem Den kommunale Kompetencefond.

Læs mere om regler for ansøgning:
http://denkommunalekompetencefond.dk/wp-content/uploads/2018/11/Sådan-er-reglerne-O18.pdf

Trinvis guide til ansøgning om finansiering:
http://denkommunalekompetencefond.dk/wp-content/uploads/2017/02/Sådan-udfylder-du-en-individuel-ansøgning.pdf

Ansøgningsskema:
https://denkommunalekompetencefond.dk/ansog-dkkf/

Tilmelding sker efter aftale med nærmeste leder, direkte til UC Lillebælt via følgende link:
https://samarbejdspartnere.ucl.dk/tilmelding?hash=e6eb50c37467e78519cb395d0d5cc0d2

 

Indhold

På modulet undervises i et- og flersprogede børns sproglige udvikling.

Der skabes indblik i sprogstøttende metoder og aktiviteter samt inkluderende læringsmiljøer.

 

Deltagere

Pædagoger