Lederudvikling - Datainitieret praksis og evaluering

Kompetenceudvikling ift.

At anvende data meningsfuldt som ledelsesinformation.

At videreudvikle evalueringskulturen ifm. Den styrkede pæd. læreplan.

Form

Et seminar D..16/9 og 17/9 på Haraldskær med faglige indlæg fra Niels Bjerre Tange og Margit Saltofte Lund. Herefter analysearbejde i forhold til brug af egne data og kortlægning af udviklingsbehov for den enkelte leder og dagtilbudsområdet som helhed.

Tilbud om før- og efterbesøg af Margit ift. evalueringskultur i antropologisk metode.

Indhold

Fokus på at data bliver et redskab for pædagogisk udvikling fremfor et mål i sig selv og at data som ledelsesinformation kan anvendes meningsfuldt i det faglige og strategiske virke.

Deltagere

Øverste leder og mellemledere, samt relevante nøglepersoner fra enhedsområderne.

Læs mere her

Tilmelding