Kroppens hus - forår

Kompetenceudvikling ift.

At øge kendskab til kroppens og især sansernes betydning for barnets samlede udvikling perspektiveret til leg.

Form

Et læringsforløb med Nanett Borre med 1 lørdag og 2 aftener.

D. 8. januar 9.00 – 16.00. D. 2. februar 16.00 – 20.00. D. 15. marts 16.00 – 20.00 – Konsultative besøg lokalt af Nanett i april og maj.

Indhold

Fokus på at skabe inspirerende og mangfoldigt legemiljøer, en pædagogik, der evner at rumme børnenes egenleg. Forløbet tager udgangspunkt i det daglige arbejde med den store børnegruppe, men også i at kunne sætte ind i forhold til børn med særlige sansemotoriske udfordringer, for at sikre alle børn deltagelsesmulighed i legen.

Deltagere

Pædagogiske medarbejdere i børnehaver.

Læs mere om forløbet her