Kroppens hus - efterår

Kompetenceudvikling ift.

At øge kendskab til kroppens og især sansernes betydning for barnets samlede udvikling perspektiveret til leg.

Form

Et læringsforløb med Nanett Borre med 1 lørdag og 2 aftener

D. 27. august 9.00 – 16.00, D. 21. september 16.00 – 20.00, D. 25. oktober 16.00 – 20.00

Konsultative besøg lokalt af Nanett i november og december.

Indhold

Fokus på at skabe inspirerende og mangfoldigt legemiljøer, en pædagogik, der evner at rumme børnenes egenleg. Forløbet tager udgangspunkt i det daglige arbejde med den store børnegruppe, men også i at kunne sætte ind i forhold til børn med særlige sansemotoriske udfordringer, for at sikre alle børn deltagelsesmulighed i legen.

Deltagere

Pædagogiske medarbejdere i børnehaver.

Læs mere om forløbet her