Fremtidens læringsmiljøer - videndeling

Kompetenceudvikling ift.

Opbygning af mere motiverende og varierende læringsmiljøer.

Form

Under udarbejdelse - tilmelding ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Indhold

Videndeling med henblik på prototype udvikling ud fra de nuværende erfaringer fra de dagtilbud og skoler, der har haft midler i 2020.

Deltagere

Ledere, pædagogiske medarbejdere og konsulenter.