Eksekutive funktioner i en pædagogisk kontekst

Kursusnr.:

AB1972

Kursustitel:

 

Eksekutive funktioner i en pædagogisk kontekst

Målgruppe:

 

Pædagoger, lærere, børnehaveklasseledere, dagplejepædagoger, ressourcepædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere, der arbejder med børn/elever i alderen 0-13 år.

Mål:

 

At deltagerne får viden om, hvad eksekutive funktioner er for børn/elever i alderen 0-13 år, samt overordnede strategier til at arbejde med dem i praksis.

Indhold:

 

På kurset får deltagerne viden om, hvad eksekutive funktioner er for børn/elever i alderen 0-13 år, samt overordnede strategier til at arbejde med dem i praksis. Herefter skal deltagerne selv være undersøgende i egen pædagogiske praksis omkring eksekutive funktioner og dermed omsætte viden til konkrete pædagogiske redskaber i hverdagen. Underviserne vil guide deltagerne igennem denne proces, samt hjælpe med evaluering og ideer til det videre arbejde med eksekutive funktioner i praksis.

Varighed:

 

En formiddag kl. 8.30 til 12. Afprøvning i praksis, en aften kl. 17-20 og en formiddag kl. 8.30-11.30. Forløbet strækker sig over 2½ måneder i alt.

Dato:

 

D. 7/10 kl. 8.30-12
D. 31/10 kl. 17-20
D. 11/12 kl. 8.30-11.30 
Der arbejdes hjemme i institutionen fra først til sidste gang.

Sted: 

Områdekontoret i Brørup. Stadionvej 15, 6650 Brørup. Lok. M5

Undervisere: 

Hanne Bach Andersen, Kathrine Dam Andersen (psykologer i Vejen kommune) samt Helle Eliasen (pæd. Konsulent Dagtilbud og Skole)

Arrangør: 

Pædagogisk konsulent Helle Eliasen

Tilmelding: 

Helle Eliasen htoe@vejen.dk
Mob. 29669248

Bemærkninger:

Download kursusbeskrivelse