Bestyrelsesarbejdet i dagtilbud

Kompetenceudvikling ift.

Dybere indsigt i bestyrelsesarbejdet.

Form

Et aftenmøde (D. 1/6 kl. 18-20.30), hvor et fælles fokus for det videre bestyrelsesarbejde udpeges. Mødet faciliteres af pædagogiske konsulenter understøttet af lederne.

Indhold

Med udgangspunkt i  lovgivning – herunder den styrkede pædagogiske læreplan, styrelsesvedtægter og politisk valgte strukturformer indkredses bestyrelsernes  kompetenceområder. Bestyrelsesarbejdet som hverv drøftes.

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer i Dagtilbud og ledere.

Læs mere her

Tilmelding