Barnets første 1000 dage

Kompetenceudvikling ift.

Skærpe og styrke kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage.

Form

Er fortsat under udvikling ift. afholdelsesformer og hvor vidt vi laver et Vejen Kommune hold eller deltager i et tværkommunalt forløb med Esbjerg og Varde. 

  • PD for pædagoger i efteråret 2021 og/eller forår/efterår 2022. Datoer ikke fastsat.
  • 5 læringsdage for pæd. assistenter i efterår 2021 eller forår 2022. Datoer ikke fastsat.
  • 5 læringsdage for dagplejere i efterår 2021 og forår 2022. Datoer ikke fastsat.

Tilmelding udmeldes særskilt og foregår direkte til UC SYD.

Indhold

Tager udgangspunkt i Den styrkede pæd. læreplan med fokus på børnesynet og pædagogiske læringsmiljøer.

Deltagere

Pædagoger og pæd. assistenter i vuggestuer, samt dagplejere