Dagtilbud

Kompetencestrategi for dagtilbud

I efteråret 2015 er der udarbejdet en kompetencestrategi for dagtilbud 2015-2017 samt en plan for centralt udbudte tiltag i perioden 2015-2016. Der er samtidig nedsat en styregruppe, der løbende justerer planen ift. strategiens mål samt indkomne ønsker/udbud. Pr. 1.1.2017 findes referater fra gruppens møder her.

Når nye tilbud udbydes, annonceres de her på siden, og der sendes mail ud til områdelederne med information om tilmelding mv. For et hurtigt overblik ift. planlagte tiltag, kan man orientere sig i styregruppens kalender, der løbende opdateres.

Hvis man har ønsker til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag, er man velkommen til at henvende sig til styregruppen. Datoer for styregruppens møder fremgår af kalenderen.

Kurser/forløb 2018 og 2019

Matematik med mening

Nedenstående kurser/forløb kan løbende rekvireres  

Disse kan bestilles af det enkelte dagtilbud, grupper af dagtilbud (f.eks. områdevis), eller af grupper på tværs af forbundne dagtilbud og skoler ved at kontakte den ansvarlige for kurset.

Hvis I har viden i forvejen, skræddersyr vi indholdet og tidsrammen, så det passer til jeres behov og nuværende viden med en tilpasset varighed.

Positiv psykologi og styrketræning for begyndere

Positiv psykologi og styrketræning for øvede

Børn og unge med eksplosiv adfærd – et hold for pædagoger

Afholdte arrangementer 2016-17:

Fyraftensmøde om 0-3 årige børns udvikling v. Knud Hellborn – afholdt

Sprogarbejdet i dagtilbud – målrettet pædagogiske assistenter og medhjælpere – afholdt

PD-modul Kollegial Vejledning – Vejen Kommune  – afholdt

Introduktion til neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi – Knud Hellborn – afholdt

Knud Hellborn – Workshops – afholdt

Underretning – lovgivning og praksis – afholdt

Arbejdshukommelse og opmærksomhed ift. sprogstimulering – afholdt

Praktisk opfølgning efter sprogvurdering – afholdt