Dagtilbud

For Dagtilbud er der en kompetenceplansgruppe, der koordinerer kompetenceudviklende tiltag.

Målet er at sikre højkvalitet i dagtilbudsområdet, samt at sikre ledernes og medarbejdernes mestring og handlekraft i arbejdet.

Kompetenceplansgruppen afdækker kompetenceudviklings-/efteruddannelsesbehov inden for dagtilbudsområdet (almen/special), undersøger markedet og kommer med forslag til relevante tiltag i relation til indmeldinger fra lederne/medarbejdere, Vejen Kommunes politikker, lovgivning og kompetencestrategien.

Arbejdsgruppen medtænker finansieringsmuligheder bl.a. ift. de faglige organisationers kompetencefonde og de generelle kompetencemidler. 

Forslag til kompetenceudviklende tiltag kan indmeldes til ledermøder og/eller sendes til kompetenceplansgruppen på htoe@vejen.dk

Medlemmerne er Videnscenterleder Pernille Vogt Deppe, Områdeleder Janni Kruse Olsen, Souschef Karina Christensen og Pædagogisk konsulent Helle Eliasen. Ad hoc indkaldes andre aktører. Det kan være medarbejdere fra andre afdelinger, forældrerepræsentanter, de faglige organisationer mm.

Kompetenceplanen kan hentes her 

Fyraftensmøder

Fælles 0 - 18 år

Kompetenceløft

I forbindelse med ny dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan har vi fået midler til et kompetenceløft.

For faglige ledere

I foråret 2019 tilbydes de faglige ledere (souschefer i børnecentrene og de personale- og pædagogfaglige ledere, samt ledere i de private institutioner) 2 moduler på hver 5 ects point på diplomuddannelsen i faglig ledelse. Det faglige indhold handler om faglig ledelse af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og evalueringskultur. UC SYD udbyder modulerne.

For faglige fyrtårne

I efteråret 2019 tilbydes faglige fyrtårne (ressourcepædagoger og lignende) et kort læringsforløb på 3 dage omhandlende den styrkede pædagogiske læreplan. UC SYD afholder forløbet. Lederne udvælger deltagerne.

For dagplejerne

I 2019 og 2020 tilbydes ca. 45 dagplejere et kort læringsforløb på 3 dage omhandlende den styrkede pædagogiske læreplan. UC Syd afholder forløbet. Dagplejepædagogerne udvælger deltagerne.

Dagplejerne, der ikke tilbydes det korte læringsforløb, deltager i løbet af 2019-2021 på en tilsvarende AMU uddannelse. Dagplejepædagogerne udvælger deltagerne.

Kompetenceudviklingsforløb for vuggestuerne

”Børnenes hus” – kroppen og sansernes betydning for hele det lille barns udvikling og læring

Hent projektbeskrivelse