Målsætning dagtilbud

Vejen Kommunes målsætning for dagtilbuddet 2015 – 2017

Udvalget for skoler og børn godkendte den 13-08-2015 Vejen Kommunes målsætning for Dagtilbuddet 2015-2017.

Kerneopgaven i Vejen Kommunes dagtilbud er at: Fremme barnets muligheder i livet 

Læs det samlede måldokument her

Mål for Dagtilbud er opstillet på samme vilkår som de skolepolitiske mål, og skal være med til at sikre sammenhæng i læringssynet mellem dagtilbuds- og skoleområdet.

Målene er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven, nyere pædagogisk forskning samt Temaplan for trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet 2010.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdeledere for Dagtilbud samt en chef- og udviklingskonsulent fra Dagtilbud & Skole. Arbejdsgruppens oplæg er undervejs blevet drøftet og kvalificeret af den samlede ledergruppe på dagtilbudsområdet.

Hent grafikken med mål i stort format

(Nye politiske strategier under udarbejdelse)