Jagten på det gode læringsmiljø

I vores bestræbelser på at give børnene de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddene, er pædagogprofessionen for alvor gået ind i jagten på det gode læringsmiljø.

Imidlertid er læringsmiljøet en svær størrelse at få hold på. Der skal mange faktorer og perspektiver i spil, før vi kan danne os et nogenlunde nuanceret billede af, hvordan det gode læringsmiljø kan og skal se ud.

Børne- og Socialministeriet og Udvalget for god organisering af læringsmiljøet har udarbejdet et inspirationsmateriale om organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud. Materialet bygger på Master for en styrket pædagogisk læreplan.

For overblikkets skyld foreslås det her at opdele læringsmilføjaktorene i to hovedkategorier:

Strukturelle faktorer:

  • Personalets pædagogiske kvalifikationer, herunder kendskab til den pædagogiske læreplans indhold

  • en pædagogiskfaglig ledelse der støtter op om det pædagogiske arbejde, fx ved at facilitere systematisk pædagogisk refleksion

  • tilstrækkelig normering

  • børnegruppens størrelse

  • de fysiske rammer og materialer

Processuelle faktorer:

  • hænger sammen med de strukturelle faktorer

  • det nære, empatiske samspil mellem børn og mellem det pædagogiske personale og de enkelte børn og børnegruppen

  • forældresamarbejdet

  • tilrettelæggelse af dagen med fokus på børn og personales positionering

Læs mere og find materialet her

Man kunne også sætte sig for at undersøge og udvikle de mentale, fysiske, digitale og sociale dimensioner i læringsmiljøet. Få ideer til nedslag og metode her

Det er i arbejdet med at identificere, reflektere og kvalificere sådanne faktorer og dimensioner, at det pædagogiske personale kan få styrket greb og begreber om deres aktuelle og ønskede praksisser!