DATA - styringsmodel for dagtilbud

For at sikre Vejen Kommunes børn de bedste muligheder i livet, arbejder vi på dagtilbudsområdet med at udvikle en dynamisk målsætnings- og opfølgningskultur, hvor de aktører og den viden, der er til stede i organisationen, kan komme bedst muligt i spil.

For at synliggøre, hvilke strategier, redskaber, viden, aktører og dialogprocesser, der er til rådighed, har vi udarbejdet en styringsmodel. Modellen skitserer, hvordan et systematisk samspil mellem politikere, borgere, forvaltning og det pædagogiske personale, skal sikre og udvikle kvaliteten i dagtilbuddet.

Hent styringsmodel i pdf. her

Vi har fokus på, hvordan data fra brugerundersøgelser samt pædagogiske vurderinger af børnenes trivsel, udvikling og læring, kan bidrage til at kvalificere den organisatoriske og pædagogiske praksis i dagtilbuddet, samt styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Som det fremgår af styringsmodellen, arbejder vi med flere forskellige It-baserede vurderingsværktøjer. En række pilotprojekter er i gang omkring udvikling og anvendelse af værktøjerne, og følgende er ved at være implementeret:

 • Tilfredshedsportalen – udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, KL, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Sundheds- og Ældreministeriet

  • Systematisk undersøgelse af forældrenes tilfredshed med kvaliteten i deres børns dagtilbud og skoler

 • Hjernen&Hjertet – kvalitetsportal udviklet af Rambøll i samarbejde med praktikere og forskere på børneområdet

  • Sprogvurdering:

   • Systematisk vurdering af børnenes sprogudvikling fra de er 3 år til de er startet i børnehaveklasse

  • Dialogprofiler og Overgangsvurdering:

   • Sysetematisk vurdering af barnets sociale kompetencer og personlige udvikling fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. I foråret 2017 implementeres værktøjet i overgangen mellem dagtilbud og skole.

   • Systematisk vurdering af børnenes udvikling af robusthed og forandringsparathed gennem deres sidste år i dagtilbuddet samt i overgangen mellem dagtilbud og skole

Hjernen&Hjertets Dokumentationsmodul

 • De pædagogiske læreplaner

Dagtilbuddets læreplan følger den gældende lovgivning på området. Læreplanen er et dynamisk redskab til at arbejde med dagtilbuddenes mål og kan følges op af udviklingsplaner. 

 • Tilsyn

Tilsynsmodel understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem leder og personale, og mellem ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med at forbedre kvaliteten af den leverede service på dagtilbudsområdet. 

 • Lege- og læringsmiljøvurdering

Lege-og læringsmiljøvurderingen har fokus på refleksion og udvikling af det enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis i forhold til høj faglig kvalitet. Vurderingen indgår som en del af det pædagogiske tilsyn.